2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας «GR-eco ISLANDS»

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προσκάλεσε τα μέλη των Επιτροπών Καθοδήγησης και Συντονισμού της Πρωτοβουλίας «GR-eco ISLANDS» στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης, όπου παρουσιάστηκε η εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα προγραμματισμού για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «GR-eco islands» προσβλέπει στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης διεθνούς εμπειρίας, ώστε, ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές, να προτάξει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά και τη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου αειφόρου ανάπτυξης στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Η στρατηγική των GR-eco islands αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη νησιωτική Ελλάδα να συνταχθεί συνολικά με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές επιταγές για τον περιορισμό των ρύπων και την αειφόρο ανάπτυξη, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος.

Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε επιλεγμένα νησιά των αμιγώς νησιωτικών Περιφερειών του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων με μόχλευση πόρων από τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας Gr-eco Islands πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου στους Φούρνους.