Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων με Νέους, Σύγχρονης Τεχνολογίας

Κωδικός ΟΠΣ:

6016447

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Ειδικός στόχος:

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Δράση:

1.1.42.2: Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας

Πεδίο Παρέμβασης:

042 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός:

51.846.302,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

78.9 %

Δικαιούχος:

Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ημερομηνία ένταξης:

01/07/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

08/05/2023

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2025

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα