Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το Ενιαίο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Τηλεθέρμανσης Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμύνταιου

Κωδικός ΟΠΣ:

6007010

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Ειδικός στόχος:

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Δράση:

1.i.54: Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση, τηλεψύξη

Πεδίο Παρέμβασης:

054 Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός:

49500000 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

ΔΕΥΑ Κοζάνης

Ημερομηνία ένταξης:

09/07/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

02/02/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2027

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας