Ενεργειακή Αναβάθμιση Ζαππείου Μεγάρου

Κωδικός ΟΠΣ:

6004493

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Ειδικός στόχος:

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Δράση:

1.1.44.1: Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων

Πεδίο Παρέμβασης:

044 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

Ταμείο:

ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:

8.104.629,57 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

60 %

Δικαιούχος:

Επιτροπή Ολύμπιων & Κληροδοτημάτων

Ημερομηνία ένταξης:

27/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2026

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής