Κατασκευή Διοικητικού Κέντρου με Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Κτίριο Δόμπολη

Κωδικός ΟΠΣ:

6004534

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 01 "Ενεργειακή απόδοση – Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές"

Ειδικός στόχος:

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Δράση:

044 "Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα"

Πεδίο Παρέμβασης:

044

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός:

9.373.064,54 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Δήμος Ιωαννιτών

Ημερομηνία ένταξης:

28/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

09/05/2023

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2024

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Ηπείρου

Σχετικά αρχεία