Κατασκευή Διοικητικού Κέντρου με Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Κτίριο Δόμπολη

Κωδικός ΟΠΣ:

6004534

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Ειδικός στόχος:

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Δράση:

1.1.44.1: Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων

Πεδίο Παρέμβασης:

044 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός:

9.373.064,54 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Δήμος Ιωαννιτών

Ημερομηνία ένταξης:

28/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

09/05/2023

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2024

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Ηπείρου