Κατεπείγουσα Αντιπλημμυρική Θωράκιση Ασμηνίου, Πευκίου, Αρτεμισίου και Γουβών μετά από Καταστροφικές Πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Κωδικός ΟΠΣ:

6004818

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 02 "Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή"

Ειδικός στόχος:

iv. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Δράση:

2.4.58.2 "Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας"

Πεδίο Παρέμβασης:

58

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

17.612.000,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού

Ημερομηνία ένταξης:

13/02/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

15/05/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

14/05/2026

Γεωγραφική περιοχή:

Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού

Σχετικά αρχεία