Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Κονάκι” στις Κεχριές Ευβοίας

Κωδικός ΟΠΣ:

5132801

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα

Ειδικός στόχος:

Προώθηση της αστικής κινητικότητας και αναζωογόνησης

Πεδίο Παρέμβασης:

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

1650000 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Ημερομηνία ένταξης:

09/12/2021

Ημερομηνία Έναρξης:

01/06/2023

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2023

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Σχετικά αρχεία

Απόφαση ένταξης της Πράξης (pdf)