Εντάξεις

You are here:

Κατηγορίες Δράσεων

Είδη

Περιφερειακές Ενότητες

Τίτλος έργου
Κωδικός ΟΠΣ
Προϋπολογισμός
Ημερομηνία Ένταξης
Δικαιούχος
5180686
9345476
23/12/2022
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα