Γραπτή Διαδικασία

You are here:

1η Γραπτή Διαδικασία – Έγκριση Κριτηρίων Αξιολόγησης Πράξεων

2η Γραπτή Διαδικασία – Έγκριση Σχεδίου Αξιολόγησης Προγράμματος

3η Γραπτή Διαδικασία – Έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας της πρότασης 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027

4η Γραπτή Διαδικασία – Έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας της πρότασης 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 – εκδ. 2.2