Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων με Νέους Σύγχρονης Τεχνολογίας

Προτεραιότητα :

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Κωδικός Πρόσκλησης:

1.1.42.2

Κωδικός ΟΠΣ:

10934

Ειδικός Στόχος:

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

20/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

20/07/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

51846302 €

Δικαιούχοι:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -ΥΠΕΝ

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις αντικατάστασης παλαιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων σε κτίρια. Η δράση περιλαμβάνεται στην Κατηγορία Δράσεων «Ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης».
Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Θερμοσίφωνα».
Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα» είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής θα οδηγήσει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και τη μείωση του μέσου ενεργειακού κόστους που καταναλώνεται, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις αφορούν σε επιχορήγηση νοικοκυριών.