Αναθεώρηση

You are here:

Η επίδοση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 αποτυπώνεται μέσα από την διαδικασία της Αναθεώρησης που επιτρέπει την ολοκληρωμένη προσαρμογή του σε νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, αλλά και την εφαρμογή ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, δημιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες αξιολόγησης του Προγράμματος με ρεαλιστικούς δείκτες επίδοσης.

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύεται η Αναθεώρηση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Σχετικά αρχεία