Οργανόγραμμα

You are here:

Ειδικός Γραμματέας Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
Γεώργιος Ζερβός

ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ Προϊστάμενος
Νικόλαος Μαμαλούγκας

  1. Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή»

   1. Μονάδα Α1: Προγραμματισμού & Αξιολόγησης του Προγράμματος
    Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη

   2. Μονάδα Α2: Αξιολόγησης & Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος
    Χαράλαμπος Συρόπουλος

   3. Μονάδα Β1: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων Πρ.1
    Ζήσης Παπαδόπουλος

   4. Μονάδα Β2: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων Πρ.2, 3, 6, 7, 8, 9
    Ελένη Γκουρβέλου

   5. Μονάδα Β3: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων Πρ.4, 5
    Ευάγγελος Σαγανάς

  1. Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» Υποδιευθυντής
   Πέτρος Ευγενικός

   1. Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων
    Αικατερίνη Βουλοδήμου

   2. Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων


Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης
Βασιλική Ρεντζεπέρη