Ενταγμένα έργα

You are here:

Προτεραιότητα

Τίτλος έργου
Κωδικός ΟΠΣ
Προϋπολογισμός
Ημερομηνία Ένταξης
Δικαιούχος
6006528
225.276,26
11/04/2024
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
6005157
14.500
16/01/2024
Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»
6004493
8.104.629,57
27/03/2024
Επιτροπή Ολύμπιων & Κληροδοτημάτων