Προσκλήσεις

You are here:

Προτεραιότητα

Ημερομηνία Έκδοσης

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη

Ημερομηνία λήξης

Τίτλος Προτεραιότητα Κωδικός ΟΠΣ Ημερομηνία Έκδοσης Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Λήξη Υποβολής Προτάσεων
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κεντρικής Διοίκησης & Ο.Τ.Α.01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή505128/11/2023700000031/12/2026
Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα03 Αστική Αναζωογόνηση515227/10/2023300000031/12/2024
Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή491227/10/20236000000023/10/2025
Παρεμβάσεις Υπογείωσης Eναερίων Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Δήμους01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή204915/06/20234500000031/12/2029
Κατασκευή – εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή168717/05/20231690000031/12/2029
Υποστήριξη Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία», Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ123017/03/2023360000031/12/2029