Προσκλήσεις

You are here:

Προτεραιότητα

Ημερομηνία Έκδοσης

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη

Ημερομηνία λήξης

Τίτλος Προτεραιότητα Κωδικός ΟΠΣ Ημερομηνία Έκδοσης Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Λήξη Υποβολής Προτάσεων
Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην Έκδοση Δευτερογενούς Νομοθεσίας και στην Εφαρμογή Νομοθετικών Υποχρεώσεων για την Κυκλική Οικονομία και την Κλιματική Αλλαγή09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ897416/04/2024578.46031/12/2024
Νέες και μεταφερόμενες Διαχειριστικές Δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης παρεμβάσεων και εφαρμογής μέτρων του αναθεωρημένου Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας – PAF – για το Δίκτυο Natura 200006 Προστασία της βιοποικιλότητας805411/04/20245.30000031/12/2025
Υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην Εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης και σε Ενέργειες Δημοσιότητας08 Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ909411/04/2024340.00031/12/2024
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκβρασμών Θαλάσσιων Ειδών Πανίδας06 Προστασία της βιοποικιλότητας851329/03/2024200.00031/12/2025
Έλεγχος της Παράνομης Χρήσης των Δηλητηριασμένων Δολωμάτων για τη Μείωση της Θνησιμότητας των Πτωματοφάγων Πτηνών και Άλλων Σημαντικών Ειδών06 Προστασία της βιοποικιλότητας847328/03/20242.35000031/12/2025
Πληροφόρηση και Επικοινωνία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία»09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ7153358851231/12/2026
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Σύνταξη και Αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας Αειφόρου Δόμησης09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ837420/03/202450.00031/12/2024
Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ717419/01/2024580.00025/12/2024
Παρακολούθηση της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης κατά την ΠΠ 2021- 202705 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων607718/01/20242.55000019/01/2025
Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης στην Περιφέρεια Κρήτης05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων635106/12/2023250.00030/04/2024
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2021-202705 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων634106/12/20232500000016/12/2024
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κεντρικής Διοίκησης & Ο.Τ.Α.01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή505102/04/2024700000031/12/2026
Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα03 Αστική Αναζωογόνηση515227/10/2023300000031/12/2024
Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή491227/10/20236000000023/10/2025
Παρεμβάσεις Υπογείωσης Eναερίων Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Δήμους01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή204915/06/20234500000031/08/2023
Κατασκευή – εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή168717/05/20231690000031/05/2024
Υποστήριξη Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία», Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ123017/03/2023360000031/12/2027