Πρόοδος Υλοποίησης

You are here:

«Η εξέλιξη του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 αποτυπώνεται μέσα από την πρόοδο βασικών δεικτών υλοποίησης, που είναι οι Προσκλήσεις που δημοσιεύονται, οι Εντάξεις των έργων προς χρηματοδότηση, οι Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων και οι Πληρωμές των έργων που υλοποιούνται, που αντιστοιχούν στην απορρόφηση των πόρων, σε όρους δημόσιας δαπάνης (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή). Στην ενότητα αυτή δημοσιεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Σχετικά αρχεία

Πρόοδος Υλοποίησης

No Data Found