Κατασκευή – εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης

Προτεραιότητα :

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Κωδικός Πρόσκλησης:

1.1.54.1.

Κωδικός ΟΠΣ:

1687

Ειδικός Στόχος:

Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Γεωγραφική περιοχή:

Δυτική Μακεδονία

Έκδοση Πρόσκλησης:

17/05/2023

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

19/05/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/05/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

16900000 €

Δικαιούχοι:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης,
Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας,
Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Περιοχής Αμυνταίου

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση ώριμων έργων και δικτύων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Στόχος είναι η προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις περιοχές αναφοράς της Πρόσκλησης.

Πρόσκληση σε Ισχύ