Δυνητικοί Δικαιούχοι

You are here:
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Βουλή των Ελλήνων
ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε.
ΕΛΚΕΘΕ
Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Tομέα Περιβάλλοντος
Ερευνητικοί οργανισμοί (ενδεικτικά: ΕΛΚΕΘΕ, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο)
Ιδιώτες, Νοικοκυριά
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Οργανισμοί με αντικείμενο την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος
Οργανισμοί του Δημοσίου (ενδεικτικά: ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ/ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΟΕΒ/ ΤΟΕΒ, ΕΟΤ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ/ ΔΕΔΔΗΕ)
ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού
ΟΤΑ και επιχειρήσεις τους
ΟΦΥΠΕΚΑ, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων
Υπηρεσίες ή εποπτευόμενοι φορείς άλλων Υπουργείων
Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και των εποπτευόμενων φορέων του
ΦοΔΣΑ