Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου με το Ενιαίο Δίκτυο Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας

Κωδικός ΟΠΣ:

6004504

Έκδοση:

1.0

Δράση:

1.1.54.1 "Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη"

Πεδίο Παρέμβασης:

054

Ταμείο:

ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:

19.957.342,44 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου ΔΕΤΕΠΑ

Ημερομηνία ένταξης:

14/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

15/01/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

30/12/2026

Γεωγραφική περιοχή:

Δήμος Αμυνταίου

Σχετικά αρχεία