Λεύκωμα Έργων

You are here:
ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Παρακάτω ακολουθεί επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από φωτογράφηση στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου για Δράσεις σχετικές με τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του τέως Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων.

Ενδεικτικές δράσεις:
• Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus)
• Βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του σταβλοχελίδονου – σπιτοχελίδονου και των συνθηκών συνύπαρξης του με τον άνθρωπο
• Βελτίωση αναπαραγωγής και παρακολούθηση των λευκών πελαργών
• Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani)
• Καθαρισμός εθνικού πάρκου για την βελτίωση της κατάστασης ενδιαιτημάτων και ειδών
• Ενίσχυση του τοπικού αναπαραγωγικού πληθυσμού του Όρνιου (Gyps fulvus)
• Υποστήριξη Ειδικών Μονάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Ε.Μ.Α.Δ.Δ.)

Παρακάτω ακολουθεί επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από φωτογράφηση του έργου:
Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Παρακάτω ακολουθεί επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από φωτογράφηση στο Πάρκο Γεωργιάδη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό περιοχής 50 περίπου στρεμμάτων στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, ώστε να αναδειχθεί σε επιστημονικό-πολιτιστικό-περιβαλλοντικό πάρκο.  Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:
Α) Οικοδομικές εργασίες στα πλαίσια των οποίων κατασκευάσθηκαν δαπεδοστρώσεις, τοιχεία, παγκάκια και νέες περιφράξεις.
Β) Οδικές εργασίες που περιλαμβάνουν κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης και δημιουργία ποδηλατοδρόμου από ασφαλτικό υλικό.
Γ) Εργασίες πρασίνου που περιλαμβάνουν τη δενδροφύτευση νέων φυτών.
Δ) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες δημιουργίας νέου δικτύου φωτισμού και άρδευσης.

Παρακάτω ακολουθεί επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από φωτογράφηση στη νέα Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤ Αμαρίου στο Ρέθυμνο, που
εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2023. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και πενταετή λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και του Χ.Υ.Τ.Υ. Αμαρίου και ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις τόσο στην επεξεργασία των αποβλήτων όσο και στον έλεγχο της διαδικασίας. Με την λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα έχει πραγματοποιηθεί ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία στην Κρήτη.

Η ΜΕΑ θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται ετησίως εισερχόμενη ποσότητα 43.000 τόνων απορριμμάτων, που αποτελούνται από 35.600 τόνους σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα και 7.400 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά από διαλογή στην πηγή.

Παρακάτω ακολουθεί επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από φωτογράφηση του έργου:
• Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων.

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση είναι η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού και των αστικών λυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο 2021-2027, θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) πιλοτικά προγράμματα σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, τον Υγρότοπο Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, τον Κορινθιακό και Σαρωνικό κόλπο, την Κασσάνδρα Χαλκιδικής και το Ρέθυμνο. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο το σύνολο των αναγκών των περιοχών σε πόσιμο νερό, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση παραγόμενης ιλύος και ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, κατοικίες και επιχειρήσεις πρόκειται να εξυπηρετηθούν, μέσω της ψηφιοποίησης, της έξυπνης μέτρησης και της τηλεμετρίας, της ενεργειακής απόδοσης και της συνδεσιμότητας του δικτύου, ενώ το κοινό θα ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την ορθολογική χρήση του νερού. Τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ολιστικών προγραμμάτων θα αποτελέσουν και τον οδηγό για αντίστοιχα έργα από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Περιφέρεια Αττικής και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου» που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 365Μ€, διοργανώνουν θεματικά Εργαστήρια Διαβούλευσης:

Η συμβολή των πολιτών και συναφών Οργανισμών και Φορέων στη διαβούλευση, αποτελεί μια κρίσιμη συνιστώσα για το έργο της αστικής αναζωογόνησης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς προτάσσει τη σημασία του συμμετοχικού σχεδιασμού, της συν-δημιουργίας και συν-ανάπτυξης και επιδιώκει, πέρα από την ενημέρωση, την ανταλλαγή ιδεών, την έκφραση αναγκών, θέσεων και προσεγγίσεων και την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη δημόσιων χώρων, στην δημιουργία χώρων πρασίνου και εγκαταστάσεων αναψυχής και στην εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου με βάση τις αρχές του Bauhaus, της προσέγγισης δηλαδή που εστιάζει στην διασφάλιση της απρόσκοπτης και αρμονικής συνέχειας της πόλης, στη βέλτιστη σύνδεση της παράκτιας ζώνης με το υπερτοπικό δίκτυο, αλλά και στην λειτουργική και αισθητική σύνδεση της παραλιακής ζώνης του Φαληρικού Όρμου με το πάρκο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, την Καστέλα και τον Πειραιά. Ένα έργο προσβάσιμο μέσω της ανάπτυξης ήπιων διαδρομών μεταφοράς, αισθητικά καλαίσθητο που χωροθετεί τις κεντρικές λειτουργίες της πόλης στο θαλάσσιο μέτωπο, ένα έργο βιώσιμο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και μετριάζει τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα Εργαστήρια πατήστε το link:

https://us02web.zoom.us/j/85446072350?pwd=c3BuWEduQVFFcURUN2dENk5wMWw1dz09

To link ισχύει και για τις 3 ημέρες.

O Πολυχώρος Πολιτισμού «Άρτεμις», το σύγχρονο αυτό πολιτιστικό «κόσμημα» αποτελεί μνημείο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης. Το διατηρητέο κτίριο φέρει χαρακτηριστικά του αθηναϊκού νεοκλασικισμού και κατασκευάστηκε ως κτίριο κατοικίας το διάστημα 1940-1945. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κεντρική είσοδος με την αμφίπλευρη κυκλική μαρμάρινη σκάλα η οποία προσδίδει μεγαλοπρέπεια καθώς και η ξύλινη θύρα εισόδου με το τοξωτό φεγγίτη. Από τα λίγα διακοσμητικά στοιχεία των όψεων του κτιρίου είναι τα μαρμάρινα φουρούσια, κάτω από τους εξώστες. Στο εσωτερικό, την προσοχή τραβούν τα πλακίδια που διασώθηκαν και έχουν τοποθετηθεί, στο κέντρο κάθε χώρου, με τη μορφή «χαλιού».

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό για το έργο:
• Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγίνιου στην Πιερία.

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 27.023 τ.μ, ενώ οι θερμαινόμενοι / ψυχόμενοι χώροι στουςμοποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις του παρόντος έργου είναι 24.943 τ.μ. Ειδικότερα προβλέπονται:
• Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στο σύστημα Ψύξης
• ΕΞΕ στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση δώματος, νέα κουφώματα στις όψεις)
• Σύστημα αυτοματισμού BMS (Building Management System) με διασύνδεση στο σύστημα φωτισμού, ψύξης, θέρμανσης
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο εσωτερικό του Μεγάρου με ενεργειακά αναβαθμισμένα.
Με την υλοποίηση του έργου, η επιτυγχανόμενη ΕΞΕ αναμένεται να είναι 36%, ενώ η ενεργειακή τάξη του κτιρίου θα ανέβει 2 ενεργειακές κατηγορίες, δηλαδή από Δ σε Β.

Παρακάτω ακολουθεί επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από φωτογράφηση για το έργο:
• Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων.