Συμμετοχή του ΠΕΚΑ στην 87η ΔΕΘ

09/09/2023 16/09/2023

Συμμετοχή του προγράμματος “Περιβάλλον Και Κλιματική Αλλαγή” 2021-2027 στο περίπτερο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην 87ΔΕΘ

 

 

 

 

 

 

View full calendar