Παρουσίαση Ολιστικού Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση είναι η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού και των αστικών λυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο 2021-2027, θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) πιλοτικά προγράμματα σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, Αλεξανδρούπολη, Κορινθιακό και Σαρωνικό κόλποΚασσάνδρα Χαλκιδικής και Ρέθυμνο. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο το σύνολο των αναγκών των περιοχών σε πόσιμο νερό, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση παραγόμενης ιλύος και όμβριων υδάτων. Παράλληλα, κατοικίες και επιχειρήσεις πρόκειται να εξυπηρετηθούν, μέσω της ψηφιοποίησης, της έξυπνης μέτρησης και της τηλεμετρίας, της ενεργειακής απόδοσης και της συνδεσιμότητας του δικτύου, ενώ το κοινό θα ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την ορθολογική χρήση του νερού. Τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ολιστικών προγραμμάτων θα αποτελέσουν και τον οδηγό για αντίστοιχα έργα από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι μια από τις τέσσερις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιηθούν οι δράσεις της ολιστικής διαχείρισης των υδάτων.

Γι’ αυτό το λόγο, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2023 στις 17:00 μ.μ., στο Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki, πραγματοποιήθηκε ένα Kick Off meeting για την παρουσίαση του σχετικού επιχειρησιακού σχεδίου από την ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», στελέχη της ΕΕ και Jaspers.

Πρόσκληση

Παρουσίαση Ολιστικού Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης