Συμμετοχή του ΠΕΚΑ στην 87η ΔΕΘ

IMG_6145

Συμμετοχή του προγράμματος “Περιβάλλον Και Κλιματική Αλλαγή” 2021-2027 στο περίπτερο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην 87ΔΕΘ