11 Ιουνίου, 2024

You are here:
Παρουσίαση Ολιστικού Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση είναι η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού και των αστικών λυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο 2021-2027, θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) πιλοτικά προγράμματα σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, Αλεξανδρούπολη, Κορινθιακό και Σαρωνικό κόλπο, Κασσάνδρα Χαλκιδικής και Ρέθυμνο. Τα προγράμματα…

Read article