Κατεπείγουσα Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Μαντουδίου

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο της μελέτης αναφέρονται στην διαχείριση ομβρίων υδάτων εξαιτίας της υπερχειλίσεως του ποταμού Κηρέα και των εποχικών χειμάρρων, που βρίσκονται εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος και κατακλύζουν τις όμορες περιοχές του Μαντουδίου προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Η περιοχή βρίσκεται στην χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Κηρέως νήσου Ευβοίας GR072AK0015 και αναπτύσσεται κατά μήκος…