Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας πριν τις Ευρωεκλογές Ιουνίου 2024

Εν όψει των ευρωεκλογών που έχουν προγραμματιστεί́ για τις 9 Ιουνίου 2024 θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι: Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, κατ’ αναλογία των πεπραγμένων προηγούμενων εκλογικών περιόδων, από την αποστολή της συνημμένης επιστολής μέχρι και τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, ισχύει αναστολή δράσεων επικοινωνίας που προβάλλουν και διαφημίζουν…

Details

Νέες Προσκλήσεις με Α/Α ΟΠΣ 6341 και 6351 στην Προτεραιότητα 5 “Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων”

Στην Προτεραιότητα 5 “Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων” – Ειδικό Στόχο 2v “Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού” εκδόθηκαν οι Προσκλήσεις: 5.5.64.2 – Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης στην Περιφέρεια Κρήτης – Α/Α ΟΠΣ 6351 5.5.64.3 – Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα,…

Details